Diseminasi Kurikulum Merdeka

                                        Kurikulum Merdeka, di SMPN 1 Sidoarjo telak melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kurikulum merdeka. Dilaksanakan bertahap pada kondisi puasa. Pelaksanaan ini merupakan dari tugas yang diberikan melalui kepala sekolah pada bulan Januari 2022 sampai maret 2022 kemarin dan hanya sekolah tertentu yang dapat diseminasi pelaksanaan kurikulum merdeka demi kebaikan negara Indonesia. Read More …